Gamla bilder

1980-talet

Nationalmuseum
TV inspelning Nationalmuseum 1986

Kyrkan
Kyrkan ca 1986