Gagnefs Spelmanslag

Bingsjö a

Bingsjö 1984.
Ungdomarna från vänster: Olle, Per, Janerik, Gugge, Staffan

Webbdesign: Per Ahlzén