Gagnefs Spelmanslag

Lustgårfen

Från LP-skivan Låtar i Lustgården 1974

Ringforsens Glatta Stenar med Sören Roos, Mats Arnberg, Sven Roos, Lars Hökpers.
Längst till höger sitter Nils TillmanWebbdesign: Per Ahlzén